Welkom op de website van de Montessorischool Bergen op Zoom. Wij hebben 12 groepen en werken met veel plezier vanuit de montessorivisie. Wij zijn een school in de binnenstad met een wijk-, stads- en een streekfunctie. 

Kinderen moeten zich stevig voelen, zodat ze kunnen groeien en leren

Onze Montessorischool is een basisschool in het hart van Bergen op Zoom en heeft een wijk-, stads- en een streekfunctie. Met een visie die er zorg voor draagt dat kinderen zich stevig voelen, als basis om te groeien en leren. Op onze school benaderen we levensbeschouwing vanuit de kosmische visie. Dit betekent dat we omgaan met alle geloofsovertuigingen als onderdeel van een geheel, waarin we respectvol omgaan met de verschillen.

De school is in 1984 gesticht door een groep ouders.  Het montessoriconcept is altijd leidend geweest. De school ziet het Montessori onderwijs als een sterke basis voor de brede ontwikkeling van kinderen. Vanaf de oprichting hebben ouders een belangrijke rol vervuld en de school ziet ouders als een partner in haar pedagogische taak; het educatief partnerschap.

Elke dag biedt de school zo’n 300 kinderen een rijke, stimulerende en veilige leeromgeving samen met 25 montessoriteamleden.

Onze doelen

  1. Een veilige en kindgerichte leeromgeving bieden vanuit de visie van Maria Montessori.
  2. Ruimte geven aan de mogelijkheden en talenten van alle kinderen. Het bieden van een uitdagende en optimale voorbereide leeromgeving is hierbij een voorwaarde. Omdat ieder kind uniek is stemmen wij ons onderwijsaanbod af op aanleg, tempo, cultuur en begaafdheid.
  3. Alle leerkrachten hebben de Montessoriopleiding gevolgd. Observeren is belangrijk om de juiste begeleiding te geven. Kinderen leren kiezen en plannen, omgaan met vrijheden en verantwoordelijkheid en leren om verbanden te zien.
Omdat u kunt zien dat uw kind:

Zeven redenen om te kiezen voor een Montessorischool

Omdat u kunt zien dat uw kind:

  1. Zelf actief kan zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken
  2. De kans krijgt de eigen talenten en interesse te ontwikkelen
  3. Plezier heeft en houdt in leren, alleen en samen met anderen
  4. Keuzes kan maken en plannen
  5. Begeleiding krijgt die afgestemd is op wat uw kind kan en wil
  6. Positieve leerervaringen opdoet met aantoonbare goede resultaten
  7. Zich kan blijven ontwikkelen door de jaren heen

Ruimte en aandacht voor ontwikkeling en het talent van elk kind

Naast kwalitatief goed basisonderwijs is er ruimte en aandacht voor de ontwikkeling en het talent van elk kind.
Sven Langenberg
Ik ervaar de school als een warme plek waar mijn kinderen op hun eigen manier kunnen leren en ontwikkelen. Het is een school waar ze samen met klasgenoten van verschillende leeftijden nieuwe dingen ontdekken en verkennen vanuit zelf proberen en doen.

Sven Langenberg