We vinden het belangrijk om samen met ouders de kinderen te begeleiden en gaan ervan uit dat ouders ervaringsdeskundigen zijn wat betreft hun eigen kind(eren). 

De rol van de ouders

Regelmatig contact met de ouders

We stellen een open en regelmatig contact met de ouders daarom erg op prijs. De ontwikkeling van uw kind is daar zeker bij gebaat, want samen weten we meer. Educatief partnerschap is wat ons betreft een must. Wij stellen het op prijs, dat ouders / verzorgers een bezoek in de klas komen brengen om kennis te maken met de werkwijze en de dagelijkse gang van zaken in een Montessorigroep. Door het schoolbezoek zullen het portfolio en het gesprek meer inhoud krijgen. Het is erg motiverend voor de kinderen, als u ook op deze wijze interesse heeft voor de school. Met nadruk willen wij vermelden dat ouders / verzorgers altijd een afspraak met de groepsleerkracht kunnen maken voor een gesprek over de vorderingen van het kind.

Ouders op bestuurlijk niveau

Op bestuurlijk niveau zijn ouders actief in het bestuur van ABBO en in de Medezeggenschapsraad (MR). Op praktisch niveau zijn ouders actief in de ouderhulpgroep en in de klassen, en o.a. als overblijfouder, leesouder, doc ouder, luizenzoekouder, techniekouder.

Contact tussen ouders en leerkracht

Er bestaat een prettig contact tussen ouders / verzorgers en groepsleerkrachten. Dat uit zich in persoonlijke gesprekken, bezoeken aan de klassen, het mee willen werken in de school, het mee willen denken over ontwikkelingen in de school.Ouders en onderwijsgevenden werken samen op basis van vertrouwen in het belang van de kinderen. Veel ouders willen actief zijn binnen de school.

Er zijn een aantal taken, waarbij wij de hulp van ouders goed kunnen gebruiken. Ook al is het zo, dat de organisatie van de school nimmer afhankelijk mag zijn van de hulp van ouders. Immers, wanneer die hulp om welke reden dan ook wegvalt, moet de school zijn doelstellingen kunnen blijven uitvoeren.

Wilt u meehelpen?

Wanneer u een handje toe wilt steken binnen de school, kan dat in de vorm van de diverse activiteiten. Sinds enkele jaren is er een enthousiaste ouderhulpgroep actief. Deze ouders worden voor projecten en andere eenmalige activiteiten als eerste gevraagd. U kunt zich hiervoor aanmelden. Incidenteel vragen we ook nog mensen via de maandelijkse nieuwsbrief.