Uw kind aanmelden: Hoe werkt het?

Wanneer moet ik mijn kind aanmelden?

U kunt uw kind het beste aanmelden voor de derde verjaardag, maar in ieder geval tien weken voordat uw kind vier jaar wordt, door het aanmeldformulier in te vullen. Als uw kind later wordt aangemeld, kan het zijn dat uw kind niet op tijd geplaatst kan worden. Bij de eerste aanmelding op de basisschool is uw informatie van groot belang om voor de juiste begeleiding van uw kind te kunnen zorgen. Als u vermoedt dat uw kind extra hulp nodig heeft, dan dient u dat bij de aanmelding door te geven. Wij zullen dan onderzoeken of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

Een paar maanden voor de vierde verjaardag van uw kind krijgt u een uitnodiging om kennis te maken met de leerkracht van uw kind. Met die leerkracht maakt u afspraken over de ‘wen’ dagen van uw kind.

Overstappen / verhuizen

Bij een overstap van een andere basisschool naar onze school binnen de regio bestaat de afspraak tussen de basisscholen dat er altijd contact is tussen de twee scholen, voordat tot plaatsing overgegaan wordt. 

Bij een verhuizing krijgt de school ter informatie het onderwijskundig rapport van de vorige school.

Maak een afspraak