Voor kinderen is het een hele normale situatie om bij kinderen van verschillende leeftijden in een klas zitten, thuis spelen ze vaak ook met kinderen van andere leeftijden. Bij ons zitten ze in de onderbouw (groep 1 & 2). Daarna volgen de middenbouw (groep 3 & 4), de tussenbouw (groep 5 & 6) en de bovenbouw (groep 7 & 8). De ouderen helpen de jongeren en de jongeren kijken af en leren van de oudsten.
 

Op de Montessorischool zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de klas

Onderbouw

In de onderbouw leren de kinderen spelenderwijs. Er wordt geknutseld, gegymd, buiten gespeeld, gebouwd, gerekend, (voor)gelezen en aan taal gedaan. Langzamerhand komen daar steeds meer dingen bij. De kinderen werken op hun eigen niveau. Voor sommigen betekent dat wat meer aandacht van de leraar, anderen kunnen alles zelf maar hebben er wat meer tijd voor nodig.

Middenbouw en Tussenbouw

In de middenbouw gaan de kinderen verder met hun eigen leerlijn. Hiermee bedoelen we dat het ene kind bijvoorbeeld al kan lezen, terwijl het andere kind pas een aantal losse letters kent. Ze pakken de lesstof op waar zij in de onderbouw gebleven zijn. Voor rekenen en spelling wordt er gewerkt met de methodes Rekenkracht en Staal. Voor het leren lezen in groep 3 gebruiken we Lijn 3. Binnen deze methodes wordt gedifferentieerd. Per kind wordt bekeken op welk niveau ze met de stof aan de slag gaan en welke doelen zij nog moeten behalen.

Ook in de tussenbouw pakken de kinderen de lesstof weer op waar zij in de middenbouw gebleven zijn. Ook hier worden de methodes Rekenkracht en Staal gebruikt. Voor begrijpend lezen werken de kinderen met Nieuwsbegrip. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen lessen uit Zaken van Zwijsen over geschiedenis, natuur en aardrijkskunde. 
In de tussenbouw gaan alle kinderen eens per week naar de muziekschool om daar een zelfgekozen instrument te leren spelen.

Bovenbouw

In de bovenbouw worden kinderen voorbereid op de middelbare school. Ze gaan dieper op de lesstof in en leren werken met abstracte begrippen. De Montessorischool moet voldoen aan eisen van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Er wordt creatief omgegaan met lesstof, maar wat de kinderen leren verschilt niet van andere basisscholen. De methodes Rekenkracht, Staal, Nieuwsbegrip en Zaken van Zwijsen worden naast de montessorimaterialen gebruikt. De overgang naar de middelbare school verloopt dan ook zonder problemen. Dat de kinderen al goed gewend zijn om zelfstandig te werken is een extra pluspunt!

De vooruitgang van uw kind

De leerkrachten houden de vooruitgang van de kinderen bij met observaties en toetsen. Ze volgen een doorlopende lijn en bieden lesmateriaal aan dat past bij het niveau waar de kinderen op dat moment aan toe zijn. Kinderen kunnen naast de methodes ook zelf materiaal kiezen waarmee zij willen werken. De kinderen leren zo om zelfstandig te werken.

Twee keer per jaar zijn er oudergesprekken, waarbij de leerkrachten en ouders samen bespreken hoe het met de kinderen gaat. Ouders kunnen in een portfolio lezen hoe het ervoor staat en werkjes bekijken van hun kinderen. Dat betekent trouwens niet dat ouders moeten wachten tot deze gesprekken voordat ze weten hoe het met hun kinderen gaat: ook tussendoor mogen ze binnenlopen.

Nieuws

Onze school is gezond!

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Bewegen en Sport’.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.