Thuis spelen kinderen ook met hun broertjes of zusjes die niet dezelfde leeftijd hebben, dus voor hen is dit een hele normale situatie. Kleuters van vier tot en met zes jaar krijgen les in de onderbouw. Daarna volgen de middenbouw, tussenbouw en bovenbouw. De kinderen werken alleen en in groepjes. Oudere kinderen kunnen dan hun jongere klasgenootjes helpen en jongere kinderen kunnen bij de ouderen een beetje afkijken hoe moeilijkere werkjes in elkaar zitten.

Op de Montessorischool zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de klas

Onderbouw

In de onderbouw leren de kinderen spelenderwijs. Er wordt geknutseld, gegymd, buiten gespeeld, gebouwd, gerekend, (voor)gelezen en aan taal gedaan. Langzamerhand komen daar steeds meer dingen bij. De kinderen werken op hun eigen niveau. Voor sommigen betekent dat wat meer aandacht van de leraar, anderen kunnen alles zelf maar hebben er wat meer tijd voor nodig.

Middenbouw

In de middenbouw gaan de kinderen verder met hun eigen leerlijn. Hiermee bedoelen we dat het ene kind bijvoorbeeld al kan lezen, terwijl het andere kind pas het A-B-C kent. Ze pakken de lesstof op waar zij in de onderbouw gebleven zijn. Voor rekenen en spelling wordt er gewerkt met de methodes Reken Zeker en Staal. Deze laatste start in groep 3. Binnen deze methodes wordt ook gedifferentieerd. Per kind wordt bekeken op welk niveau ze met de stof aan de slag gaan.

Ook in de tussenbouw pakken de kinderen de lesstof weer op waar zij in de middenbouw gebleven zijn. Ook hier worden de methodes Reken Zeker en Staal gebruikt. Voor begrijpend lezen werken de kinderen vanaf groep 4 met Nieuwsbegrip. Dit is een digitale methode.

Bovenbouw

In de bovenbouw worden kinderen voorbereid op de middelbare school. Ze gaan dieper op de lesstof in en leren werken met abstracte begrippen. De Montessorischool moet voldoen aan eisen van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Er wordt creatief omgegaan met lesstof, maar wat de kinderen leren verschilt niet van andere basisscholen. De methodes Reken Zeker, Staal en Nieuwsbegrip worden ook hier gebruikt. De overgang naar de middelbare school verloopt dan ook zonder problemen. Dat de kinderen al goed gewend zijn om zelfstandig te werken is een extra pluspunt!

De vooruitgang van uw kind

De leraren houden de vooruitgang van de kinderen bij met toetsen en observaties. Ze bieden lesmateriaal aan dat past bij het niveau waar de kinderen op dat moment aan toe zijn. Kinderen kunnen naast de methodes ook zelf materiaal kiezen waarmee zij willen werken, maar dit wordt wel gestuurd door de leraren. De kinderen leren zo om zelfstandig te werken.

Drie keer per jaar worden verslaggesprekken gehouden, waarbij de leraren en ouders samen bespreken hoe het met de kinderen gaat. Ouders kunnen in een verslag lezen hoe het ervoor staat en werkjes bekijken van hun kinderen. Dat betekent trouwens niet dat ouders moeten wachten tot de verslaggesprekken voordat ze weten hoe het met hun kinderen gaat: ook tussendoor mogen ze binnenlopen.