Kinderen vanaf de tussenbouw kunnen zich aanmelden voor de leerlingraad en mogen hier twee jaar in blijven. Jaarlijks worden er nieuwe verkiezingen gehouden. De leerlingraad geeft gevraagd en ongevraagd advies en denkt mee over de invulling van de plannen. Helpt mee met feesten op school, geeft boeken door bij de bibliotheek en kunnen daarnaast ook zelf onderwerpen inbrengen.De leerlingenraad leidt tevens op de open dag belangstellenden rond door de school.

De Montessorischool heeft een actieve leerlingraad