Er bestaat een prettig contact tussen ouders / verzorgers en groepsleerkrachten. Dat uit zich in persoonlijke gesprekken, bezoeken aan de klassen, het mee willen werken in de school, het mee willen denken over ontwikkelingen in de school.

Hulp door ouders

Samenwerken op basis van vertrouwen

Ouders en onderwijsprofessionals werken samen op basis van vertrouwen in het belang van de kinderen. Veel ouders willen actief zijn binnen de school. Er is een aantal taken, waarbij wij de hulp van ouders goed kunnen gebruiken. Zoals extra leesoefening, uitleen in de bibliotheek, meegaan met excursies of extra activiteiten in de klas. Wanneer ouders een handje toe willen steken binnen de school, wordt dit enorm gewaardeerd. Ouders worden gevraagd door een bericht/oproep op de app Social Schools, dat is ons meestgebruikte communicatiemiddel. Alle ouders kunnen zich dan opgeven. Iedere ochtend kunnen ouders  in onze teamkamer terecht voor een kopje koffie en een praatje.