De schooltijden zijn aan richtlijnen verbonden en het zijn de tijden waarop kinderen op school moeten zijn. De schooltijden zijn met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld. Goed onderwijs hangt samen met voldoende onderwijstijd en het goed benutten van de onderwijstijd. Hier schenken wij veel aandacht aan. In de acht schooljaren moeten kinderen minimaal 7.520 uur onderwijs krijgen. 

Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:

Maandag

08.30 - 14.30 uur

Dinsdag

08.30 - 14.30 uur

Woensdag

08.30 - 12.15 uur

Donderdag

08.30 - 14.30 uur

Vrijdag

08.30 - 14.30 uur

De schooldeur gaat om 8.15 uur open. Er is persoonlijk contact tussen leerkracht en kind.
Van belang is dat de kinderen op tijd naar school komen, dan hebben zij gelegenheid de leerkracht te begroeten en hun verhalen te vertellen, zodat we de dag rustig kunnen starten.

Om 8.30 uur start de schooldag en we vragen ouders om dan de school te verlaten of in de koffiecorner een kopje koffie te drinken.

De school hanteert een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school eten en niet tussendoor opgehaald hoeven te worden. Kinderen eten de lunch op school en krijgen ruimte om voor of na de lunch buiten te spelen. Dit gebeurt onder begeleiding van een gediplomeerde leidster van kinderdagverblijf Mamaloe en overblijfmedewerkers.

Het motto voor de ouders is:

  • observeer
  • respecteer
  • blijf op de achtergrond

Na schooltijd is een geschikt moment om vragen aan leerkrachten te stellen of een afspraak te maken. Voor mededelingen is een berichtje via Social Schools handig. Onze leerkrachten vinden deze manier van werken heel prettig.

Het motto voor het team is:

  • ’s ochtends voor schooltijd zijn wij er voor de kinderen
  • ‘s middags na schooltijd kunnen ouders naar ons toekomen

Om iets met de directie te bespreken kunnen ouders een afspraak maken. Dat kan via de telefoon 0164-251607 of per mail esther.meesters@montessori-boz.nl