Kinderopvang Mamaloe & Tussenschoolse opvang Mamaloe

Mamaloe kinderopvang

Unieke samenwerking met kinderopvang Mamaloe

De unieke samenwerking met kinderopvang Mamaloe komt voort uit de visie van ABBO om op alle scholen te komen tot kindcentra met een aanbod voor leerlingen van 0 tot 12 jaar. Er is bewust gekozen om dit op onze schoollocaties vorm te geven in plaats van samenwerkingen aan te gaan met partners die dit op locaties buiten scholen aanbieden. 

Op alle schoollocaties van stichting ABBO wordt door Mamaloe het volgende aangeboden: een peutergroep (2 tot 4 jaar), kinderdagopvang (0 tot 4 jaar), buitenschoolse opvang (0 tot 12 jaar) en tussenschoolse opvang (4 tot 12 jaar). 

Doorgaande ontwikkellijnen en leerlijnen van 0 tot 12 jaar vinden we essentieel. Verwevenheid van personeel van zowel Stichting ABBO als Kinderopvang en Tussenschoolse opvang Mamaloe en gezamenlijke scholing wordt in het belang van kinderen toegepast.

Kinderopvang Mamaloe biedt professionele, kwalitatief hoogwaardige kinderopvang aan in een warme huiselijke sfeer, waarin kinderen zicht veilig en vertrouwd voelen, en waarin ze samen met andere kinderen spelenderwijs kunnen leren.  

VVE Methode Piramide & DOENKIDS

Bij kinderopvang Mamaloe wordt er met de kinderen van 0 tot 4 jaar spelenderwijs gewerkt rondom allerlei thema’s. Dit wordt gedaan aan de hand van de VVE methode Piramide. Gedurende ongeveer 1 maand wordt er rondom een thema aan kinderen activiteiten aangeboden welke tot doel hebben de ontwikkeling te stimuleren.

Kinderopvang Mamaloe werkt met de VVE Methode Piramide voor de leeftijd van 0-4 jaar en met DOENKIDS voor de leeftijd 4-12 jaar. Piramide en DOENKIDS zijn verweven in het unieke concept van de ABBO scholen

Naast de methode Piramide en DOENKIDS sluit Mamaloe aan bij de visie van school doordat:

  • Zij kinderen spelenderwijs met elkaar laten samenwerken.
  • Zij verticale groepen hebben, waardoor de jongste- middelste- oudste van elkaar kunnen leren.
  • De pedagogisch medewerkers het goede voorbeeld geven.
  • Zij groepsactiviteiten en vrije speelmomenten aanbieden waarbij kinderen van en met elkaar kunnen leren.